Σχολή μπαλέτου & χορού Ballarena στον Πειραιά

 

 
 
Σχολή μπαλέτου & χορού Ballarena
 
 
 
Η Σχολή μπαλέτου & χορού Ballarena, εδρεύει στον Πειραιά. Η σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena ιδρύθηκε το 2005. Λειτουργεί υπό την εποπτεία και την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 457/83. Η σχολή μας είναι μέλος του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. (Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας).

Η διδασκαλία της τέχνης του χορού αποτελεί για εμάς την υπέρτατη πρόκληση, καθώς, πιστεύουμε ότι η τέχνη του χορού μπορεί να διδαχτεί τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Η τέχνη του χορού - μπαλέτου είναι ένα μέσο έκφρασης που μπορεί να αποδώσει όλα τα συναισθήματα με τρόπο ξεκάθαρο και δημιουργικό.
Η κίνηση περιέχει ήδη όσα θέλουμε να πούμε.
 
 
 
 
Ο χορός είναι το οπτικό αποτύπωμα της κίνησης, μια αποκρυπτογράφηση, μια αναγγελία, όσων ήδη γνωρίζει η κίνηση.

Ο χορός είναι ένας τρόπος έκφρασης, επικοινωνίας, απόκτησης νέων συναισθημάτων, όπως χαρά, συγκίνηση, ελευθερία, καθώς και σωματική και πνευματική ολοκλήρωση.

Η σχολή μπαλέτου - χορού Ballarena στον Πειραιά, έχει ως στόχο να αναδείξει την συναισθηματική - εκφραστική πλευρά των μαθητών της.