μαθαίνει το σώμα & νιώθει το ρυθμό
 
 
 
 
 
 
 
 

Μουσικοκινητική αγωγή

 
Η πρώτη επαφή του παιδιού με το χορό. Αναπτύσσει την αντίληψη του σώματός του, μαθαίνει να στέκεται σωστά και να περπατάει ευθυγραμμισμένα. Αρχίζει να ακούει τη μουσική και αποκτάει αρμονία κίνησης. Μαθαίνει το σώμα του και νιώθει το ρυθμό.

μουσικοκινητική αγωγή (3,5 - 5 ετών) | Τρίτη - Πέμπτη 18:30 - 19:15 | ballarena dance & yoga 1